Budowa autostrady A4 Tarnów-Rzeszów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

O Projekcie

 

 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

 

Numer umowy o dofinansowanie - POIŚ.06.01.00-00-028/09-00

Data podpisania umowy - 30.06.2010r.

Data podpisania aneksu do umowy - 05.07.2012r.

Data zakończenia realizacji projektu wg aneksu - 31.12.2013r.

Wartość Projektu - 5 295 490 059,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 2 969 050 618,42 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 O Kontrakcie

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Tarnów Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi klasy A od km 502+796,97 do km 570+300,00 pomiędzy węzłami Tarnów Krzyż i Rzeszów Zachodni o łącznej długości: 67,5km. Planowana droga zlokalizowana jest na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego.
 

Koszt kontraktu: 2 853 172 269 PLN 

Poza budową autostrad, zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  1. Budowę trzech węzłów: Dębica Żyraków, Dębica Pustynia, Ropczyce,
  2. Przebudowę i budowę dróg publicznych obsługujących przyległy teren,
  3. Budowę miejsc obsługi podróżnych: MOP Jastrząbka/Jawornik, MOP Paszczyna, MOP Bratkowice,
  4. Budowę punktu poboru opłat (km 567+400,00).
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powiązania autostrady w postaci węzłów z następującymi drogami:
  1. "Dębica Żyraków" - z drogami powiatowymi nr: 1180R (Dębica - Róża) i 1184R (Straszęcin - Przecław),
  2. "Dębica Pustynia" - z drogą wojewódzką nr 983 (Dębica - Mielec),
  3. "Ropczyce" - z drogą powiatową nr 1225R (Sędziszów Małopolski - Kosowy).
W ramach przedsięwzięcia wyodrębnione zostały dwa odcinki:
  1. odcinek węzeł Tarnów Krzyż (bez węzła) - węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+500,00 (odcinek I),
  2. odcinek węzeł Dębica Pustynia (bez węzła) - węzeł Rzeszów Zachodni (bez węzła) od km 537+500,00 do km 570+300,00.