krzesla-antyk

W poszukiwaniu definicji antyków – monety i nie tylko

Współczesne antyki to przedmioty, które zdaniem większości dzisiejszych kolekcjonerów, pochodzą sprzed końca drugiej wojny światowej. Antyki utożsamiane są z oryginalnymi przedmiotami z określonej epoki. Prawo handlowe definicją tą określa, iż antykiem jest przedmiot, którego wiek przekracza ponad sto lat. Wszystkie antyki, zatem to bardzo stare rzeczy, które posiadają wartość zabytkową. W wielu przypadkach mówi się […]

komputer-w-biurze

Edukacja ustawiczna

Współcześni pracodawcy zazwyczaj wymagają od pracowników poświęcenia i sporej wiedzy na temat wykonywanej przez nich pracy. Zazwyczaj człowiek wykonujący dany zawód musi ciągle podnosić swoje kompetencje. Jest to edukacja ustawiczna, uczymy się bowiem przez całe życie. Człowiek już od początku, w rodzinie uczy się podstawowych umiejętności, później szkoła kształtuje umysły młodych ludzi.