autostrada-budowa-zdjecie

Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

O Projekcie

Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż – węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza.

 • Numer umowy o dofinansowanie – POIŚ.06.01.00-00-028/09-00
 • Data podpisania umowy – 30.06.2010r.
 • Data podpisania aneksu do umowy – 05.07.2012r.
 • Data zakończenia realizacji projektu wg aneksu – 31.12.2013r.
 • Wartość Projektu – 5 295 490 059,90 PLN
 • Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej – 2 969 050 618,42 PLN
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

a4-tarnow-rzeszow

O Kontrakcie

Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, na odcinku od węzła Tarnów Krzyż do węzła Rzeszów Zachodni

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi klasy A od km 502+796,97 do km 570+300,00 pomiędzy węzłami Tarnów Krzyż i Rzeszów Zachodni o łącznej długości: 67,5km. Planowana droga zlokalizowana jest na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego.

Koszt kontraktu: 2 853 172 269 PLN
Poza budową autostrad, zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Budowę trzech węzłów: Dębica Żyraków, Dębica Pustynia, Ropczyce,
 2. Przebudowę i budowę dróg publicznych obsługujących przyległy teren,
 3. Budowę miejsc obsługi podróżnych: MOP Jastrząbka/Jawornik, MOP Paszczyna, MOP Bratkowice,
 4. Budowę punktu poboru opłat (km 567+400,00).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powiązania autostrady w postaci węzłów z następującymi
drogami:

 1. „Dębica Żyraków” – z drogami powiatowymi nr: 1180R (Dębica – Róża) i 1184R (Straszęcin – Przecław),
 2. „Dębica Pustynia” – z drogą wojewódzką nr 983 (Dębica – Mielec),
 3. „Ropczyce” – z drogą powiatową nr 1225R (Sędziszów Małopolski – Kosowy).

W ramach przedsięwzięcia wyodrębnione zostały dwa odcinki:

 1. odcinek węzeł Tarnów Krzyż (bez węzła) – węzeł Dębica Pustynia od km 502+796,97 do km 537+500,00 (odcinek I),
 2. odcinek węzeł Dębica Pustynia (bez węzła) – węzeł Rzeszów Zachodni (bez węzła) od km 537+500,00 do km 570+300,00.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa