Budowa autostrady A4 Tarnów-Rzeszów

Odcinek II

Budowa autostrady A-4 Tarnów Rzeszów
na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni od km 537+550 do km 570+300

Lokalizacja: Województwo: Podkarpackie
Powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski

Numer umowy: 2811/10/2010 z dn. 10.05.2010
Wartość umowy: 1 730 461 418,77 zł brutto
Data rozpoczęcia robót: 09.06.2010 r.
Data zakończenia robót wg. umowy: 06.10.2012 r.
Czas trwania kontraktu: 24 miesiące + 205 dni kalendarzowych (Aneks nr 2 z dnia 18.12.2012r.)
Okres gwarancji wydłużonej: 60 miesięcy – pisemna gwarancja jakości

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 853 40 71..74
e-mail: sekretariat.rzeszów@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Andrzej Prajsnar

Nadzór:

Konsorcjum firm ECM Grup Polska S.A. / AECOM Sp. z o.o. / AECOM Ltd.
Tymczasowe Biuro Inżyniera Kontraktu dla Odcinka 2
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica
tel.: +48 14 683-79-21
fax.:
e-mail: a4_k.ii@ecmg.pl

Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Budowy
ul. Wielopolska 23, 39-200 Dębica
tel.: +48 14 676 97 01; +48 14 676 95 03/07
fax.: +48 14 676 95 05

Opis trasy odcinka:

Planowana autostrada A4 stanowić będzie alternatywne połączenie dla drogi krajowej Nr 4 pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.
Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiegać będzie od przejścia granicznego do Niemiec Jędrzychowie - Ludwigsdorf koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę w Korczowej. Łączna długość autostrady wyniesie ok. 670 km.

Budowa analizowanego ciągu drogi ma strategiczne znaczenie dla wszystkich województw południowej Polski a poprzez połączenie autostrady A1 i pozostałych dróg ekspresowych jakie będą realizowane, ma strategiczne znaczenie dla całej Polski i w szerokiej perspektywie dla Europy.

Projektowana droga przejmując większość ruchu tranzytowego z DK Nr 4 wpłynie na poprawę jej przepustowości, co ma szczególne znaczenie w przypadku obszarów zabudowanych, przez które ta droga przechodzi. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszym, rowerzystom, jak i użytkownikom zmotoryzowanym oraz wpłynie radykalnie na poprawę stanu środowiska. Autostrada stanowić będzie głównie połączenie Wrocławia, Warszawy (wraz z A1 i A2), Krakowa oraz Korczowej. Biegnąc dalej po stronie ukraińskiej droga ta łączy wyżej wymienione miasta z Kijowem.

Planowana autostrada przechodzi głównie przez tereny użytkowane rolniczo i nieużytki rolne. Przejście przez obszary leśne dotyczy fragmentu na granicy dwu województw.