rozwod-alimenty

Pozew o alimenty

Niezależnie od faktu, czy byliśmy w związku małżeńskim czy też nie, zawsze mamy prawo złożyć wniosek o ustalenie alimentów na małoletnie dziecko spłodzone podczas trwania związku partnerskiego lub w innej sytuacji. Warunkiem takiego działania ze strony matki jest fakt, czy dziecko posiada wpisane nazwisko ojca w swoim akcie urodzenia. Jeśli tak, warto jest powalczyć o pieniądze dla dziecka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia ojcostwa.

Pomoc finansowa jest obowiązkiem każdego rodzica do momentu, gdy jego dziecko nie ukończyło 18 roku życia. W przypadku gdy, jednak dziecko nadal się uczy i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzic jest zmuszony łożyć na jego utrzymanie do 25 roku życia. Chcąc złożyć stosowny wniosek powinniśmy umieścić w nim dane zarówno nasze jak i dziecka oraz ojca, o ile je posiadamy. Do wniosku warto dołączyć także stosowne uzasadnienie, dlaczego żądamy takiej a nie innej wysokości alimentów.

W tym przypadku pomocne będą wszelkie rachunki, umowy z przedszkola, szkoły, wynajmu mieszkania oraz inne zobowiązania finansowe, które ponosimy w związku z samotnym wychowywaniem dziecka. Dzięki temu skład sędziowski może określić realne potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe obojga rodziców. Wniosek ten powinien zostać wydrukowany trzykrotnie, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Każdy z tych wniosków powinien również zostać podpisany i wysłany lub złożony w sądzie.

Do wniosku oprócz dowodów ponoszonych kosztów z racji utrzymania dziecka, należy także dołączyć akt urodzenia dziecka. Polski wymiar sprawiedliwości dopuszcza również możliwość płacenia alimentów na drugiego z współmałżonków w przypadku rozwodu, zaznacza nam w rozmowie telefonicznej adwokat z http://torun-adwokat.com. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko w dwóch przypadkach. Kiedy jedna ze stron zostanie określona bezpośrednio, jako winna rozpadowi małżeństwa, lub gdy wina spoczywa po obu stronach, ale nastąpił poważny spadek jakości życia byłej małżonki lub małżonka.

Musimy również pamiętać, iż w przypadku wejścia ponownie w nowy związek małżeński, musimy liczyć się z faktem utraty zasądzonych nam wcześniej alimentów. Sytuacja ta nie dotyczy oczywiście alimentów przyznanych na dziecko.

Warto również pamiętać, iż obowiązkiem dzieci jest pomoc finansowa w utrzymaniu rodziców, którzy są schorowani lub też są na emeryturze i nie otrzymują żadnych świadczeń lub są one zbyt niskie żeby mogli godziwie egzystować. W przypadku, gdy dzieci nie żyją, obowiązek ten może przejść na wnuki. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii, dziadkowie czy rodzice mogą zwrócić się do sądu w celu ustalenia alimentów.

Podsumowując, w wielu przypadkach sprawy o alimenty zależą od konkretnej sytuacji zawodowej i materialnej. Jeśli mamy wątpliwości czy i w jakim zakresie przysługuje nam pomoc, można zwrócić się do prawnika po poradę prawną.