autostrada-budowa-zdjecie

Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 O Projekcie Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż – węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Numer umowy o dofinansowanie – POIŚ.06.01.00-00-028/09-00 Data podpisania umowy – 30.06.2010r. Data […]